• Thêm nhiều đổi mới trong quản lý, giám sát hàng xuất nhập khẩu

  Thêm nhiều đổi mới trong quản lý, giám sát hàng xuất nhập khẩu

  Tiếp tục những bước cải cách, tháo gỡ vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời, đáp ứng các yêu cầu quản lý hải quan, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định, hướng dẫn nhiều nội dung. Trong đó, công tác quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có nhiều đổi mới...

 • Sẽ có quy định mới về sử dụng xe ô tô công

  Sẽ có quy định mới về sử dụng xe ô tô công

  Từ ngày 1/1/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có hiệu lực thi hành. Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ký ban hành trong thời gian sớm nhất.

 • Nhà thầu phải chứng thực tài liệu chứng minh năng lực

  Nhà thầu phải chứng thực tài liệu chứng minh năng lực

  Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp chứng thực các tài liệu như văn bằng, chứng chỉ của nhân sự chủ chốt, các tài liệu về quyết toán thuế… và nhà thầu cần chuẩn bị các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của bên mời thầu.

 • Thủ tục để chủ đầu tư dự án mua lại căn hộ đã bán

  Thủ tục để chủ đầu tư dự án mua lại căn hộ đã bán

  Pháp luật về nhà ở hiện hành không quy định trình tự, thủ tục về việc chủ đầu tư tự xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán giữa chính mình và khách hàng để mua lại chính các căn hộ mà chủ đầu tư đã bán cho khách hàng thông qua hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.